چراغ هشداردهنده خورشیدی سری C

نمایش دادن همه 4 نتیجه

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل C440-35

تومان 1,450,000

راندمان بالا و طراحی جمع و جور به کاربران نهایی C440-35 ، چراغ هشداردهنده خورشیدی سبک وزن و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد که به حداقل سطح برای نصب نیاز دارد. چراغ های هشدار موانع C440-35 در ساختمان ها، آنتن ها، برج ها، دکل های مخابراتی و رادیویی ، دکل های تلویزیونی و دیتا و جرثقیل ها و هر نوع مانع دیگری که فضای هوایی را اشغال می کند استفاده می شود.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل C440-55

تومان 1,540,000

راندمان بالا و طراحی جمع و جور به کاربران نهایی C440-55 ، چراغ هشداردهنده خورشیدی سبک وزن و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد که به حداقل سطح برای نصب نیاز دارد. چراغ های هشدار موانع C440-55 در ساختمان ها، آنتن ها، برج ها، دکل های مخابراتی و رادیویی ، دکل های تلویزیونی و دیتا و جرثقیل ها و هر نوع مانع دیگری که فضای هوایی را اشغال می کند استفاده می شود.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل C660-100

تومان 1,920,000

راندمان بالا و طراحی جمع و جور به کاربران نهایی C660-100 ، چراغ هشداردهنده خورشیدی سبک وزن و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد که به حداقل سطح برای نصب نیاز دارد. چراغ های هشدار موانع C660-100 در ساختمان ها، آنتن ها، برج ها، دکل های مخابراتی و رادیویی ، دکل های تلویزیونی و دیتا و جرثقیل ها و هر نوع مانع دیگری که فضای هوایی را اشغال می کند استفاده می شود.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل C660-75

تومان 1,825,000

راندمان بالا و طراحی جمع و جور به کاربران نهایی C660-75 ، چراغ هشداردهنده خورشیدی سبک وزن و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد که به حداقل سطح برای نصب نیاز دارد. چراغ های هشدار موانع C660-75 در ساختمان ها، آنتن ها، برج ها، دکل های مخابراتی و رادیویی ، دکل های تلویزیونی و دیتا و جرثقیل ها و هر نوع مانع دیگری که فضای هوایی را اشغال می کند استفاده می شود.