نمایش دادن همه 4 نتیجه

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل SL440-35

تومان 1,690,000

SL440-35 یک چراغ هشداردهنده خورشیدی با کارایی بالا است که برای عملکرد قابل اعتماد در عملیات های کمک به ناوبری هوایی دریایی و ریلی و همینطور مکان های صنعتی سخت از جمله محوطه های راه آهن ، مناطق ساخت و ساز ، معادن و موارد دیگر طراحی شده است ، SL440-35 برای نصب دائمی ، موقت یا اضطراری مناسب است ، به جرات می توان گفت SL440-35 یک چراغ هشداردهنده خورشیدی قابل اطمینان و بی رقیب است.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل SL440-55

تومان 1,785,000

SL440-55یک چراغ هشداردهنده خورشیدی با کارایی بالا است که برای عملکرد قابل اعتماد در عملیات های کمک به ناوبری هوایی دریایی و ریلی و همینطور مکان های صنعتی سخت از جمله محوطه های راه آهن ، مناطق ساخت و ساز ، معادن و موارد دیگر طراحی شده است ، SL440-55برای نصب دائمی ، موقت یا اضطراری مناسب است ، به جرات می توان گفت SL440-55یک چراغ هشداردهنده خورشیدی قابل اطمینان و بی رقیب است.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل SL660-100

تومان 2,160,000

SL660-100 یک چراغ هشداردهنده خورشیدی با کارایی بالا است که برای عملکرد قابل اعتماد در عملیات های کمک به ناوبری هوایی دریایی و ریلی و همینطور مکان های صنعتی سخت از جمله محوطه های راه آهن ، مناطق ساخت و ساز ، معادن و موارد دیگر طراحی شده است ، SL660-100 برای نصب دائمی ، موقت یا اضطراری مناسب است ، به جرات می توان گفت SL660-100 یک چراغ هشداردهنده خورشیدی قابل اطمینان و بی رقیب است.

چراغ هشداردهنده خورشیدی مدل SL660-75

تومان 2,070,000

SL660-75 یک چراغ هشداردهنده خورشیدی با کارایی بالا است که برای عملکرد قابل اعتماد در عملیات های کمک به ناوبری هوایی دریایی و ریلی و همینطور مکان های صنعتی سخت از جمله محوطه های راه آهن ، مناطق ساخت و ساز ، معادن و موارد دیگر طراحی شده است ، SL440-55برای نصب دائمی ، موقت یا اضطراری مناسب است ، به جرات می توان گفت SL660-75یک چراغ هشداردهنده خورشیدی قابل اطمینان و بی رقیب است.