شرکت انرژی خورشیدی آسیا سولار

پاسخ به چند سوال رایج پیرامون چراغ های موانع هوانوردی

آیا نصب چراغ های انسداد هوانوردی بر روی موانع مرتفع ضروری است؟

بله الزامات به خصوصی برای به کارگیری و استفاده از چراغ های انسداد هوانوردی نوع A/B/C/D با شدت کم ، متوسط و زیاد از طرف سازمان بین المللی هوانوردی ( ایکائو ) برای سازه های مرتفع در نظر گرفته شده است. در صورتی که ارتفاع ساختمان از 45 متر بیشتر باشد، نصب چراغ انسداد هوانوردی ضروری است و علاوه بر نصب در بالا، برای نشان گذاری حجم کلی سازه باید در اطراف ساختمان نیز نصب شود تا امکان عملکرد مناسب برای خلبانان در شرایط مواجه با این موانع وجود داشته باشد

برای سازه های با ارتفاع 45 متر ، نصب و به کارگیری چراغ های انسداد هوانوردی با شدت کم نور ثابت به رنگ قرمز ضروری است.

برای سازه های با ارتفاع 45 متر تا 105 متر ، نصب و به کارگیری چراغ های انسداد هوانوردی با شدت متوسط ​​B به صورت چشمک زن به رنگ قرمز ضروری است.

برای سازه های با ارتفاع بین 105 متر تا 150 متر نصب و به کارگیری چراغ های انسداد هوانوردی با شدت متوسط ​​نوع A  به صورت چشمک زن به رنگ سفید ضروری است و شدت نور نیاز به تنظیم نسبت به شدت نور اطراف را دارد.

برای سازه های با ارتفاع بیش از 150 متر، بایدچراغ های بیکن همراه با چراغ های انسداد هوانوردی با شدت بالا به صورت چشمک زن به رنگ سفید نصب و به کار گرفته شوند و شدت نور نیاز به تنظیم نسبت به شدت نور اطراف را دارد.

هنگام نصب چراغ های انسداد هوانوردی، حجم کلی مانع باید مشخص شود. در عین حال برای موانع فوق العاده مرتفع نیاز به نصب چراغ های مختلف هشدار موانع هوایی در ارتفاع های مختلف است و فاصله نصب بین هر نوع چراغ برابر با 45 متر است.

دکل های مخابراتی

رابطه بین چراغ های انسداد هوانوردی و چراغ های ناوبری فرودگاه

چراغ های انسداد هوانوردی به چراغ های مخصوصی اطلاق می شود که بر روی موانع نصب می شوند و از طریق رنگ و لومینسانس عملکردهای هشدار و آگاه سازی خطر را برای پروازهای هوانوردی ارائه می دهند.

چراغ‌های ناوبری فرودگاهی به چراغ‌های روی باند فرودگاه، تاکسی‌وی و موانع اطلاق می‌شود که برای هشدار استفاده می‌شوند و به وسایل نقلیه هوایی برای برخاستن، فرود و پرواز هشدارهای ایمنی را می‌دهند.

به طور کلی، چراغ های انسداد هوانوردی به دسته ای از چراغ های ناوبری فرودگاه تعلق دارند. چراغ‌های ناوبری فرودگاهی یک دسته اصلی هستند و چراغ‌های انسداد هوانوردی به یک زیر مجموعه از آن ها تعلق دارند. عملکرد اصلی چراغ های انسداد هوانوردی هشدار دادن به وسایل نقلیه هوایی در حال پرواز و شناسایی طرح و حجم کلی موانع بر اساس رنگ برای کمک به هوانوردی در پرواز ایمن است.

فرکانس فلش چراغ های هشدار دهنده موانع هوایی به چه صورت است ؟

چراغ انسداد هوانوردی به نوع خاصی از چراغ های هوانوردی اطلاق می شود که موانعی را که بر ایمنی پرواز، به هنگام برخاست و فرود هواپیمای هوانوردی تأثیر می گذارد از طریق چشمک زدن چراغ علامت دهی می کند

فرکانس فلاش علاوه بر رنگ فلاش برای رعایت مقررات استانداردهای مربوطه هوانوردی غیرنظامی دارای الزامات و مشخصات مربوط به خود نیز می باشد. چراغ‌های انسداد هوانوردی بر اساس ارتفاع به سه نوع تقسیم می‌شوند: چراغ‌های انسدادی با شدت بالا، چراغ‌های انسدادی با شدت متوسط-و چراغ‌های انسدادی با شدت کم.

 

آیا چراغ های انسداد هوانوردی و چراغ های هشدار هوانوردی یکسان هستند؟

آیا چراغ های انسداد هوانوردی و چراغ های هشدار هوانوردی یکسان هستند؟ آیا تفاوت هایی وجود دارد؟
چراغ های انسداد هوانوردی و چراغ های هشدار هوانوردی یکسان هستند، نام های متفاوتی برای یک نوع چراغ هشدار دهنده موانع ناوبری هوایی وجود دارد. چراغ های هشدار هوانوردی نام دیگری برای چراغ های انسداد هوانوردی است. همه آنها به کارکرد نصب بر روی موانع و ارائه اخطارهای هوانوردی اشاره دارند، بنابراین به آنها چراغ هشدار هوانوردی نیز گفته می شود.چراغ های هشدار هوانوردی عمدتاً از نور برای کمک به خلبانان در پرواز ایمن استفاده می کنند. با باز شدن بیش از پیش حریم هوایی داخلی، بر روی جت ها یا هلیکوپترهای شخصی ، نقش چراغ های انسداد هوانوردی بیشتر و بیشتر می شود. با علامت گذاری عرض و ارتفاع قابل مشاهده موانع هوایی، طرح کلی مانع برای هدایت پرواز ایمن وسیله نقلیه هوایی مشخص می شود

آیا پهپادها به چراغ های مانع هوانوردی به عنوان راهنمایی نیاز دارند؟

هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان یک صنعت فناوری نوظهور، در حال پیشرفت هستند، به طوری که عرصه پهپادها به سرعت در حال گسترش است. با توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین، پهپادها بیش از پیش هوشمند و انسانی شده اند. صنعت پهپادها همیشه پیشرو بوده است هنگامی که پهپادها شروع به اشغال میدان پرواز وسایل نقلیه هوایی بزرگ می کنند، آیا باید برای جلوگیری از خطرات مربوطه به چراغ های هشدار هوانوردی مجهز شوند؟ از پهپادها می توان برای عکاسی هوایی، سم پاشی، حمل و نقل و ... استفاده کرد، در هنگام پرواز در هوا، به ناچار همیشه در پروازِ ایمن هواپیمای اصلی هوانوردی اختلال ایجاد می کنند. فقط تصور کنید، زمانی که یک هواپیما در حال برخاستن یا فرود است، برخورد و سقوط با یک پهپاد، می تواندچه فاجعه ای ایجاد کند؟!. بنابراین، هواپیماهای بدون سرنشین باید به عنوان یک هشدار برای جلوگیری از خطرات از طریق برخی علائم مربوطه عمل کنند.چراغ های هشدار دهنده اصلی هوانوردی (چراغ های انسداد هوانوردی) همگی بر روی اجسام بزرگ مانند ساختمان ها و موانع طبیعی اعمال می شوند. در مقابل، پهپادهای کوچک نمی توانند وزن چراغ های هشدار هوانوردی موجود را تحمل کنند و فاقد تجهیز به این نوع از چراغ ها هستند. علاوه بر این، به عنوان یک صنعت در حال ظهور، هیچ مشخصات فنی مرتبطی وجود ندارد که تولید، فروش و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را محدود کند. همچنین هیچ چراغ هشدار هواپیمایی برای هواپیماهای بدون سرنشین وجود ندارد.صنعت هواپیماهای بدون سرنشین با سرعتی سریع در حال توسعه است و اعتقاد بر این است که استانداردها و مشخصات مربوطه در روزهای آینده منتشر و بهبود خواهند یافت. درست مانند صنعت چراغ هشدار هوانوردی (چراغ انسداد هوانوردی).

مشخصات فرکانس چشمک زن چراغ های انسداد هوانوردی به شرح زیر است:

نور انسدادی با شدت بالا-چشمک زن به رنگ سفید، 40 فلش در دقیقه.

نور مانع با شدت بالا-چشمک زن به رنگ سفید، 60 فلاش در دقیقه.

نور انسداد چشمک زن به رنگ قرمز با شدت متوسط، 20 الی 40 فلش در دقیقه

نور انسداد چشمک زن به رنگ سفید با شدت متوسط، 40 فلش در دقیقه.

نور انسداد چشمک زن به رنگ سفید با شدت متوسط، 60 فلش در دقیقه.

چراغ انسداد چشمک زن به رنگ قرمز با شدت متوسط، 60 فلش در دقیقه.

چراغ انسدادی با شدت کم به رنگ قرمز استفاده کمی دارد، بنابراین حالت فلاش آن یک نور ثابت است و از حالت فلاش استفاده کمتر استفاده می شود.

چراغ دکل خورشیدی آسیا سولار

زمینه های کاربردی چراغ های هشدار موانع هوانوردی کدامند؟

طبق مقررات مربوطه در پیوست 14 ایکائو، چراغ های انسداد هوانوردی، به عنوان یک ابزار مهم برای هشدارهای روشنایی ایمنی پرواز، باید بر روی موانعی که ممکن است ایمنی ناوبری هوایی را تحت تأثیر قرار دهند، نصب شوند.با توجه به استفاده کشورهای مختلف از این سبک از چراغ های هشداردهنده موانع هوایی می توان به سایر زمینه های کاربردی آن در مواردی چون : فرودگاه های شهری، هلی پد فرودگاه ها، سازه های فولادی ، دودکش ها، بنادر، پل ها، برج های تلویزیون، نیروگاه ها و ساختمان های بلند شهری اشاره نمود.

چراغ دکل سری S

چراغ هشداردهنده آسیا سولار تیپ S مجهز به یک ماژول خورشیدی با کارایی بالاست که به صورت فریم شده قابلیت زاویه گیری مناسب برای دریافت بیشینه انرژی خورشید را داراست و عملکرد قابل اعتمادی را در طیف وسیعی از شرایط محیطی ارائه می دهد این چراغ هشدار دهنده خورشیدی به کمک معماری اصولی مدارات الکترونیکی و ماژول های نوری توانسته همپوشانی کاملا360 درجه را برای این محصول میسر نماید چراغ هشدار دکل سری S اولین محصول خورشیدی با قابلیت تنظیمات مکان استقرار هوشمند است که به آن اجازه می دهد تا پس از نصب متناسب با تابش محیط مصرف را کنترل بنماید. در این محصول امکان تنظیم شدت و حالت های تایمینگ نور وجود دارد. با بهره گیری از طراحی بهینه و منحصر بفرد و پنل خورشیدی با بازده بالا ، قطعات الکترونیکی و الکتریکال اورجینال و همچنین مونتاژ اتوماتیک و حرفه ای ، این چراغ هشداردهنده را دارای عملکرد قابل اعتماد برای بیش از 5 سال نموده است استفاده از مواد پلی کربنات این محصول را در برابر اشعه ماوراء بنفش سخت و با دوام ساخته است .

چراغ هشدار موانع هوانوردی سری C

این محصول به گونه ای طراحی شده است که امکان نصب چراغ دکل خورشیدی در هر نقطه از تجهیز بدون نیاز هر قطعه ثانوی مانند براکت ممکن می گردد. معمولا بر روی دکل های مخابراتی لوله رزوه شده ای به قطر3 سانتی متر جهت نصب چراغ های هشدار تعبیه می شود تا تا چراغ های هشدار به کمک بوشنی که در قسمت پایینی خود دارند درآن محل نصب شود گاهی اتفاق می افتد که این دکل ها فاقد این لوله هستند و یا حتی لوله وجود دارد ولی سایز لوله روزه شده با بوشن کف چراغ یکی نیست ونصب کننده چراغ که با زحمت زیاد تا آن ارتفاع رفته عملا در آن لحظه از نصب چراغ باز می ماند در این صورت احتیاج به قطعه جداگانه ای به نام براکت هستیم تا به کمک آن چراغ به بدنه دکل نصب شود.لازم به توضیح است در این ساختار جدید جهت مرتفع کردن مشکل احتمالی درتوضیح فوق الاشاره محلی جهت جایگذاری کورپی پیش بینی شده تا عملکرد قطعه دوم (براکت)را همزمان داشته تا درصورت وجود هر نوع سناریو احتمالی هنگام نصب در ارتفاع چند ده متری این محصول را به راحتی و بدون نیازبه قطعه دوم در هر قسمت از بدنه دکل با هر سایز و قطری قابل نصب نماید.

چراغ هشداردهنده دکل سری CL

چراغ دکل دوقلو آسیا سولار تیپ CL از یک بدنه فولادی یکپارچه با پوشش رنگ کوره ای با لایه ثانوی محافظت از رنگ ساخته شده است این چراغ هشداردهنده برقی به صورت ضد آب و گرد و غبار طراحی و تولید شده است ال ای دی های نوری با کیفیت و پرقدرت با عمر بیش از 100000 ساعت عملکرد این چراغ دکل برقی را قابل اعتماد ساخته مواد پلی کربنات به کار رفته در ساخت حباب این چراغ هشدار دهنده برقی این محصول را از آسیب های هر نوع شرایط آب و هوایی و همینطور اشعه ماراء بنفش رنگ پریدگی ایمن نموده است و این محصول برای سال ها شفایت و عملکرد خود را حفظ می نماید چیدمان موازی ماژول های نوری در این چراغ دکل ال ای دی موجب می گردد تا در صورت از بین رفتن هر یک از ماژول ها نوری تنها آن ماژول معیوب از کار بازبماند و تاثیری در کارکرد کلی چراغ سردکلی برقی نداشته باشد. این چراغ هشدار موانع دارای زاویه انتشار افقی 180 درجه و همپوشانی کامل 360 درجه می باشد طراحی کامپکت و یکپارچه این چراغ دکل برقی علاوه بر مزیت کاهش وزن و ابعاد، نصب و راه اندازی سریع تر را نیز برای این چراغ دکل ال ای دی ممکن گردانیده است .

چراغ هشداردهنده هوانوردی سری SL

چراغ هشداردهنده هوانوردی آسیا سولار تیپ SL یک چراغ هشداردهنده با کارایی بالا است که برای عملکرد قابل اعتماد در عملیات های کمک به ناوبری هوایی دریایی و ریلی و همینطور مکان های صنعتی سخت از جمله محوطه های راه آهن ، مناطق ساخت و ساز ، معادن و موارد دیگر طراحی شده است ، چراغ هشدار دهنده آسیا سولار تیپ SL برای نصب دائمی ، موقت یا اضطراری مناسب است ، به جرات می توان گفت این چراغ هشدار دکل یک چراغ هشداردهنده خورشیدی قابل اطمینان و بی رقیب است.  این چراغ هوانوردی مشخصا برای پاسخگویی به نیازهای ایمنی در ناوبری های هوایی، دریایی و ریلی طراحی شده است این چراغ با LED های پرقدرت و باتری های با دوام به خلبانان و اپراتورها این اطمینان را می دهد که تمامی موانع حتی در شب و شرایط کم نور قابل مشاهده هستند این چراغ خطر دکل نه تنها قابل اتکا است بلکه ساختار مقاوم در برابر آب و هوا تضمین می کند که این چراغ هشدار دهنده خورشیدی حتی در سخت ترین شرایط محیطی دارای عملکرد مطلوب است.

چرا رنگ نور چراغ های انسداد هوانوردی قرمز و سفید هستند؟
دلیل اصلی این است که مولکول های هوا درجات مختلفی از پراکندگی نور در فرکانس های مختلف دارند. هرچه فرکانس بیشتر باشد، پراکندگی نور قوی‌تر است و هرچه پراکندگی نور کمتر باشد، شدت آن کمتر است. از آنجایی که فرکانس نور قرمز قابل مشاهده است، اما نور مرئی کم است، به طور ضعیفی پراکنده می شود و به راحتی در جو به نقاط دور پخش می شود، به طوری که حتی در هوای مه آلود، می توانید نور قرمز را از فواصل دور ببینید. بنابراین، همه سیگنال‌های هشدار دهنده، از جمله چراغ‌های قرمز چهارراه ها ، چراغ‌های هشدار دهنده انسداد موانع هوانوردی برای پرواز شبانه هواپیماهای ، و علائم هشداردهنده مورد استفاده در کارگاه‌های ساختمانی و محل‌های انفجار، همگی قرمز هستند تا هوشیاری مردم تا جایی که ممکن است نسبت به این موانع حفظ گردد. در مورد نور سفید، این نور ترکیبی از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، فیروزه ای، آبی و بنفش است. و شدت نور زیادی را ساطع میکند و می تواند به راحتی توجه افراد را جلب نماید بنابراین، برخی از چراغ های انسداد هوانوردی از نور سفید استفاده می کنند.

اقدامات لازم برای حفاظت از چراغ های هشدار دهنده موانع هوایی در برابرصاعقه به چه نحوی است ؟

با نزدیک شدن به فصل بارندگی، احتمال اصابت صاعقه به چراغ های انسداد هوانوردی به خصوص چراغ های انسدادی نصب شده در سطوح فوقانی ساختمان ها و سازه های مرتفع افزایش می یابد. در هنگام نصب و طراحی چراغ های انسداد هوانوردی، امکانات حفاظت در برابر صاعقه و روش های حفاظت در برابر صاعقه چراغ های انسداد هوانوردی از قبل در نظر گرفته می شود. میله برق گیر (صاعقه گیر) یک اقدام ساده برای محافظت از چراغ انسداد هوانوردی در برابر صاعقه است.

میله صاعقه برای نصب یک نیزه رسانا بر روی پایه نصب چراغ انسداد هوانوردی است و ارتفاع نیزه باید بیشتر از ارتفاع کلی چراغ دکل باشد. صاعقه گیر باید رسانایی یا رسانایی فوق العاده بالایی داشته باشد و به براکت مربوط به چراغ دکل اتصال لازم را داشته باشد . بنابراین هنگامی که صاعقه به موقعیت چراغ انسداد برخورد می کند، صاعقه گیر در ارتفاع، رعد و برق را منحرف می کند و آن را به سمت زمین ساختمان هدایت می کند. به طوری که از پدیده آسیب صاعقه به سیستم AWL سازه های مرتفع جلوگیری می شود.

میله های صاعقه گیر می توانند مانع از برخورد صاعقه های کوچک و متوسط به تجهیزات نصب شده بر روی دکل شوند اما برای صاعقه های بزرگ، تجهیزات حرفه ای حفاظت از صاعقه برای جلوگیری از وارد شدن خسارت های ناشی از برخورد صاعقه با آنها مورد نیاز است. زیرا میله صاعقه می تواند محدوده خاصی از شدت صاعقه را تحمل کند. در مناطقی که صاعقه اغلب اتفاق می‌افتد، باید یک سیستم حفاظت صاعقه حرفه‌ای در بالاترین سطح با در نظر گرفتن حفاظت در برابر صاعقه چراغ‌های انسداد هوانوردی راه‌اندازی می شوند.

در واقع برخورد های صاعقه چیزی جز افزایش ناگهانی در اثر ولتاژ گذرا، قوس الکتریکی، جرقه، افزایش ناگهانی جریان و…را در پی نخواهد داشت. از صاعقه گیر به منظور حفاظت از تجهیزات دکل از جمله چراغ های دکل از طریق انتقال اضافه ولتاژ ناگهانی به سمت زمین، استفاده می شود. بنابراین، یک صاعقه گیر نقش مهمی را در حفاظت از وسایل برقی و تاسیسات شبکه ای در برابر این افزایش های ناگهانی، ایفا می کند.

صاعقه گیرها را می توان بر روی برج ها، دکل های انتقال و ساختمان ها نصب کرد تا یک مسیر ایمن برای ولتاژ و تخلیه جریان ایجاد شود. اصول کاری بدین گونه است که وقتی یک اضافه ولتاژ ناگهانی از طریق رسانا جریان می یابد، به مکانی که در آن جا نصب شده است، می رسد. بنابراین، این امر باعث تخریب لحظه ای عایق صاعقه گیر و تخلیه اضافه ولتاژ ناگهانی به سمت زمین می شود. سپس زمانی که ولتاژ سیستم به زیر مقدار ثابت تعیین شده برسد، عایق این صاعقه گیر بین زمین و رسانا مجددا برقرار می شود. علاوه بر این، حرکت جریان به سمت زمین نیز متوقف خواهد شد.

همان طور که می دانیم چراغ‌های انسداد هوانوردی در مکان‌های بلند نصب می‌شوند و نیاز به مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی شدید مانند دمای بالا، دمای پایین، فشار باد زیاد، و برخورد صاعقه در شرایط خاص دارند. بنابراین، سازمان هوانوردی بین المللی یک سری مشخصات بازرسی فنی برای چراغ های انسداد هوانوردی در این خصوص وضع نموده است که به وضوح الزامات محیط استفاده از چراغ های انسداد هوانوردی را تعریف می کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *